Z wizytą u Rzecznika Praw Dziecka

Nasza rozmowa z Rzecznikiem Praw Dziecka w czasie wrześniowego Zjazdu Pedagogiki Społecznej w Poznaniu, w którym wzięliśmy udział, zaowocowała zaproszeniem przez Ministra – Marka Michalaka na spotkanie. Przypomnieliśmy się wówczas, że parę miesięcy wcześniej wysłaliśmy do niego apel na rzecz edukacji  przeciw homofobii, który pozostał bez odzewu.

Oczywiście przyjęliśmy zaproszenie i na spotkanie 3 października br. stawili się prezes zarządu Marek Błaszczyk oraz członkini zarządu Ewa Miastkowska.

Marek przedstawił Panu Rzecznikowi nasze stowarzyszenie, przyczyny powstania, cele i obszary działania. Ewa przybliżyła naszą akcję ukierunkowaną na wprowadzenia do szkół edukacji nt. orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej, zwróciła uwagę na obszary, w których działania Urzędu Rzecznika Praw Dziecka byłyby bardzo pomocne.
Nasi przedstawiciele przekazali Panu Rzecznikowi „Lekcję Równości” http://www.lekcjarownosci.pl/biblioteka.php

Minister wskazywał na upływającą kadencję, dlatego wizyta w naszym odczuciu miała jedynie wymiar grzecznościowy i informacyjny. Szkoda.