Home

Stowarzyszenie My Rodzice tworzy grupa ludzi, która ma za sobą coming outy swoich dzieci i innych członków rodziny, przyjaciół. To wszystko składa się na całkiem spory zbiór różnych historii, z których płynie jedna, solidarnościowa idea, że rodzina jest najważniejszym środowiskiem dającym siłę i poczucie wartości.

Naszą aktywność na rzecz środowiska LGBTQIA opieramy na kilku fundamentach. Należą do nich:

Prawda

Prawda o orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej naszych bliskich jest podstawą dobrych relacji rodzinnych i społecznych.

Rodzina

Rodzina pozostaje naszą podstawową i niepowtarzalną wspólnotą, nikt nie ma prawa podważać wartości mojej rodziny i porównywać jej z innymi, deprecjonując ją.

Odpowiedzialność

W imię odpowiedzialności za naszych bliskich musimy podejmować działania, aby ich nie krzywdzono i nie wykluczano ze społeczeństwa.

Wiedza

Wiedza o różnorodności seksualnej człowieka pomaga rozmawiać z bliskimi i ich zrozumieć, a także wspierać innych ludzi.

Aktualności: