Akademia Zaangażowanego Rodzica 2024 – ruszają zapisy

My, Rodzice w partnerstwie ze @Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie oraz Marsz Równości w Lublinie zapraszają do tegorocznej edycji Akademii Zaangażowanego Rodzica, cyklu warsztatów adresowanych do rodziców i opiekunów lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i niebinarnych. Zgłoś się już dziś! Miejsc jest zawsze mniej niż chętnych.

Czym jest Akademia Zaangażowanego Rodzica❓

Akademia Zaangażowanego Rodzica to cykl weekendowych spotkań edukacyjnych adresowanych do matek, ojców, osób rodzicielskich i pełniących opiekę, podczas których:

🔴doświadczysz siły płynącej z rozmowy z osobami, które naprawdę rozumieją, ponieważ przeżywają podobne sytuacje;

🟠zdobędziesz wiedzę i nabędziesz swobody w mówieniu o złożonych tematach dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej;

🟡lepiej zrozumiesz dziecko i dzięki temu być może zacieśnisz więzi rodzinne;

🟢poznasz lokalne środowisko działające na rzecz poprawy jakości życia osób LGBTQIA, a jeśli poczujesz że chcesz, dowiesz się, jak się w owe działania włączyć.

Kiedy i gdzie odbędą się warsztaty Akademii Zaangażowanego Rodzica❓

Zjazdy Akademii odbędą się w dwóch miastach: Lublinie i Warszawie.

Godziny zajęć: w soboty 10:00 – 18:00, w niedziele 10:00 – 16:00.

Lublin – terminy zjazdów:

🔵9 i 10 marca

🟣20 i 21 kwietnia

🔴18 i 19 maja

🟠15 i 16 czerwca

🟡14 i 15 września

Warszawa – terminy zjazdów:

🟢23 i 24 marca

🔵27 i 28 kwietnia

🟣08 i 09 czerwca

🔴07 i 08 września

🟠12 i 13 października

Jak zgłosić się do Akademii Zaangażowanego Rodzica❓

Krok nr.1: Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego!

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdR0cWMUCf9jyVTeSOIeMKo8qqw3RkWnt7mM19WWZeg3xhpxA%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url%26fbclid%3DIwAR2UCn0ZPfva-m06P8HcNZC11fpeCNE26LKV2k_McnQntxPKxk6Z7mo5Esc&h=AT0JYfwfCh9pNWBUGTVCiwBT57s1_61oJYIuTlwC7Zo1WT07x1l8WlX8i3y1USruO3_TYVIg3y-BI80_qqrT8Yk8nq_z5fhYPY-Kv3Rh0q5yrGuQ8TZWWE1AjuLPXjqjiRou&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3jLyg1WXn6CNs6pEru-QEFnvslyTGwVfh9_ZNV8oVmH4_iEdUOvvrXI3Dl1g0OZnHEiPP8wDqzGriI723IuGCG611tophtZxEDWitbfmNEl-NBR3iq_oneEhMibvU2URhH6y93gKCMR4vFhFRGlPt0EQRIfsh0ZSfV_kY5xlZPQbufQ97cZzli_O1T07oUenC1EMA5bwNF

Krok nr. 2: Porozmawiaj z nami! Wszystkie zgłaszające się osoby zaprosimy na półgodzinną,telefoniczną rozmowę zapoznawczą.

Krok nr. 3: Zgłoszenia do Lublina – informację o wynikach rekrutacji otrzymasz do 25 lutego. Zgłoszenia do Warszawy – informację o wynikach rekrutacji otrzymasz do 8 marca.

Zazwyczaj ilość osób chętnych przekracza niestety ilość miejsc, którymi dysponujemy. Decydując o tym, kogo zapraszamy do udziału w Akademii Zaangażowanego Rodzica kierujemy się dążeniem do różnorodnego składu grupy – pod kątem tożsamości dzieci, miejsca zamieszkania, płci, wieku itp. Ojcowie i osoby z mniejszych miejscowości będą szczególnie mile widziani. Waszych głosów ciągle nam za mało. W razie wątpliwości o przyjęciu do grupy zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Na jakich warunkach uczestniczy się w Akademii Zaangażowanego Rodzica❓

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Miejsce w hotelu zapewnimy kilku osobom, którym brak noclegu mógłby uniemożliwić uczestniczenie w AZR. Zadbamy o napoje i przekąski w przerwach kawowych, nie zapewniamy posiłku w przerwie obiadowej. Koszty dojazdu osoby uczestniczące pokrywają we własnym zakresie.

Program Akademii Zaangażowanego Rodzica:

Spotkania AZR odbywają się w stałej grupie 14-18 osób. Prowadzone są przez dwie doświadczone osoby trenerskie, z których jedna jest z grupą na stałe a druga zmienia się odpowiednio do tematu.

Zakres tematyczny spotkań obejmuje następujące zagadnienia:

1. Integracja grupy. Nasze różne a jakże podobne historie

2. Wiedza o transpłciowości i niebinarności

3. Wiedza o orientacjach psychoseksualnych. Wpływ LGBT-fobii na osoby ze społeczności. Stres mniejszościowy

4. Warsztat antydyskryminacyjny. O stereotypach, uprzedzeniach i dyskryminacji

5. Wypalenie rodzicielskie i aktywistyczne. Jak wzmacniać swoją odporność psychiczną.

Zakończenie i ewaluacja cyklu szkoleniowo-rozwojowego

Program może ulec zmianom, w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez osoby uczestniczące.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Imienia Róży Luksemburg Przedstawicielstwo Polska