Akademia Zaangażowanego Rodzica 2024 – ruszają zapisy

My, Rodzice w partnerstwie ze @Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie oraz Marsz Równości w Lublinie zapraszają do tegorocznej edycji Akademii Zaangażowanego Rodzica, cyklu warsztatów adresowanych do rodziców i opiekunów lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i niebinarnych. Zgłoś się już dziś! Miejsc jest zawsze mniej niż chętnych.

Czym jest Akademia Zaangażowanego Rodzica❓

Akademia Zaangażowanego Rodzica to cykl weekendowych spotkań edukacyjnych adresowanych do matek, ojców, osób rodzicielskich i pełniących opiekę, podczas których:

🔴doświadczysz siły płynącej z rozmowy z osobami, które naprawdę rozumieją, ponieważ przeżywają podobne sytuacje;

🟠zdobędziesz wiedzę i nabędziesz swobody w mówieniu o złożonych tematach dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej;

🟡lepiej zrozumiesz dziecko i dzięki temu być może zacieśnisz więzi rodzinne;

🟢poznasz lokalne środowisko działające na rzecz poprawy jakości życia osób LGBTQIA, a jeśli poczujesz że chcesz, dowiesz się, jak się w owe działania włączyć.

Kiedy i gdzie odbędą się warsztaty Akademii Zaangażowanego Rodzica❓

Zjazdy Akademii odbędą się w dwóch miastach: Lublinie i Warszawie.

Godziny zajęć: w soboty 10:00 – 18:00, w niedziele 10:00 – 16:00.

Lublin – terminy zjazdów:

🔵9 i 10 marca

🟣20 i 21 kwietnia

🔴18 i 19 maja

🟠15 i 16 czerwca

🟡14 i 15 września

Warszawa – terminy zjazdów:

🟢23 i 24 marca

🔵27 i 28 kwietnia

🟣08 i 09 czerwca

🔴07 i 08 września

🟠12 i 13 października

Jak zgłosić się do Akademii Zaangażowanego Rodzica❓

Krok nr.1: Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego!

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdR0cWMUCf9jyVTeSOIeMKo8qqw3RkWnt7mM19WWZeg3xhpxA%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url%26fbclid%3DIwAR2UCn0ZPfva-m06P8HcNZC11fpeCNE26LKV2k_McnQntxPKxk6Z7mo5Esc&h=AT0JYfwfCh9pNWBUGTVCiwBT57s1_61oJYIuTlwC7Zo1WT07x1l8WlX8i3y1USruO3_TYVIg3y-BI80_qqrT8Yk8nq_z5fhYPY-Kv3Rh0q5yrGuQ8TZWWE1AjuLPXjqjiRou&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3jLyg1WXn6CNs6pEru-QEFnvslyTGwVfh9_ZNV8oVmH4_iEdUOvvrXI3Dl1g0OZnHEiPP8wDqzGriI723IuGCG611tophtZxEDWitbfmNEl-NBR3iq_oneEhMibvU2URhH6y93gKCMR4vFhFRGlPt0EQRIfsh0ZSfV_kY5xlZPQbufQ97cZzli_O1T07oUenC1EMA5bwNF

Krok nr. 2: Porozmawiaj z nami! Wszystkie zgłaszające się osoby zaprosimy na półgodzinną,telefoniczną rozmowę zapoznawczą.

Krok nr. 3: Zgłoszenia do Lublina – informację o wynikach rekrutacji otrzymasz do 25 lutego. Zgłoszenia do Warszawy – informację o wynikach rekrutacji otrzymasz do 8 marca.

Zazwyczaj ilość osób chętnych przekracza niestety ilość miejsc, którymi dysponujemy. Decydując o tym, kogo zapraszamy do udziału w Akademii Zaangażowanego Rodzica kierujemy się dążeniem do różnorodnego składu grupy – pod kątem tożsamości dzieci, miejsca zamieszkania, płci, wieku itp. Ojcowie i osoby z mniejszych miejscowości będą szczególnie mile widziani. Waszych głosów ciągle nam za mało. W razie wątpliwości o przyjęciu do grupy zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Na jakich warunkach uczestniczy się w Akademii Zaangażowanego Rodzica❓

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Miejsce w hotelu zapewnimy kilku osobom, którym brak noclegu mógłby uniemożliwić uczestniczenie w AZR. Zadbamy o napoje i przekąski w przerwach kawowych, nie zapewniamy posiłku w przerwie obiadowej. Koszty dojazdu osoby uczestniczące pokrywają we własnym zakresie.

Program Akademii Zaangażowanego Rodzica:

Spotkania AZR odbywają się w stałej grupie 14-18 osób. Prowadzone są przez dwie doświadczone osoby trenerskie, z których jedna jest z grupą na stałe a druga zmienia się odpowiednio do tematu.

Zakres tematyczny spotkań obejmuje następujące zagadnienia:

1. Integracja grupy. Nasze różne a jakże podobne historie

2. Wiedza o transpłciowości i niebinarności

3. Wiedza o orientacjach psychoseksualnych. Wpływ LGBT-fobii na osoby ze społeczności. Stres mniejszościowy

4. Warsztat antydyskryminacyjny. O stereotypach, uprzedzeniach i dyskryminacji

5. Wypalenie rodzicielskie i aktywistyczne. Jak wzmacniać swoją odporność psychiczną.

Zakończenie i ewaluacja cyklu szkoleniowo-rozwojowego

Program może ulec zmianom, w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez osoby uczestniczące.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Imienia Róży Luksemburg Przedstawicielstwo Polska

Czułość i aktywizm. Rodzice osób LGBT+

Projekt „Czułość i aktywizm. Rodzice osób LGBT+” jest dziełem Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna we współpracy ze Stowarzyszeniem My, Rodzice. Badaczki z Pracowni Etnograficznej przeprowadziły wywiady z 12 osobami aktywnie działającymi w w Stowarzyszeniu My, Rodzice – matkami i ojcami gejów, lesbijek, osób biseksualnych, osób transpłciowych i niebinarnych.

W efekcie powstała niezwykła niepowtarzalna wystawa. Była ona prezentowana w Warszawie, a przy jej okazji miały miejsce dwa wydarzenia:

Więcej…… https://etnograficzna.pl/projekty/czulosc-i-aktywizm-rodzice-osob-lgbt/?fbclid=IwAR0P72ITA96XcHWFW4xYugPWQLYyBY1SAhdFCA1i54EEnr0f4Zjc1T5TZVI

W drugiej połowie marca wystawę będzie można obejrzeć w Łodzi  w Fabryce Aktywności Miejskiej.

W przyszłości planowana jest również ekspozycja we Wrocławiu.

A może chcesz obejrzeć wystawę również w Twoim mieście?

Zapoznaj się z folderem

Pierwszy taki kongres

W dniach 13-15 maja 2022 roku w Łodzi miał miejsce I Kongres Rodziców Osób LGBTQIA
RÓŻNORODNOŚĆ W RODZINIE

W piątek, trzynastego zebrani w łagiewnickim lesie rodzice integrowali się, niektórzy po raz pierwszy widzieli się w realu po przerwie pandemicznej i z trudem rozpoznawali interlokutorów znanych z małych ekranowych podobizn, inni znali się z przeszłości i cieszyli na spotkanie po długiej przerwie. Panował przyjacielsko rodzinny nastrój.

W sobotę Kongres przeniósł się do dużych pomieszczeń EC1.

Po powitaniu wszystkich zebranych Katarzyna Remin uważana za matkę i ojca w jednym ruchu rodzicielskiego w Polsce zainaugurowała dzień wykładem „Sojusznictwo rodziny – doświadczenia tworzenia ruchu” – o jego trudnych początkach i braku wiary w powodzenie przedsięwzięcia. Szczególną rolę w tej historii odgrywa Akademia Zaangażowanego Rodzica – współtworzona przez Katarzynę szkoła, z której wyrosło nasze Stowarzyszenie. W tym roku z pomocą Kasi po raz pierwszy nasze Stowarzyszenie przejmie opiekę organizacyjną nad AZR.

Prof. Danuta Uryga z Akademii Pedagogiki Specjalnej, nasza członkini, wygłosiła wykład „My, Rodzice – studium rodzicielskiego aktywizmu na rzecz praw osób LGBTQIA”  – przedstawiając socjologiczne aspekty ruchu rodziców.

Po wykładach równolegle miały miejsce trzy warsztaty –

-warsztat „Rodzice jako ambasadorzy idei tolerancji” –
jak wpływać na otoczenie, aby przeciwdziałać uprzedzeniom związanym z seksualnością? – prowadziła dr Katarzyna Gajek, Uniwersytet Łódzki, badaczka, edukatorka

-– warsztat „Interpłciowość – wspólny parasol wykluczenia” –prowadziła
Katarzyna Stadnik, współtwórczyni Fundacji Interakcja, edukatorka

– warsztat „Transpłciowość dla niewtajemniczonych” –
prowadziła Ewelina Negowetti, koordynatorka działań na rzecz osób transpłciowych i ich rodzin, edukatorka

W przerwie zebrani rodzice poszli przywitać przechodzący ulicami Łodzi Marsz Równości, w którym czynnie uczestniczyła też część rodziców. Przytulaniu nie było końca.

Po przerwie miał miejsce panel dyskusyjny miedzy ojcami osób LGT i próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego pośród aktywnych rodziców ojców jest mniej? Panel wyzwolił wiele emocji pośród panelistów i słuchaczy, choć nie dał jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie.


Dr Łukasz Mikołajewski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił dwie prace zbiorcze –  „Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+”
i „Pamiętniki Osób LGBTQIA+. Mała antologia” zachęcając do zapoznana się z nimi.

Tę ostatnią pozycję można przeczytać tu:

Rodzice zakończyli dzień kolacją w Pop&Art

W niedzielny poranek uczestnicy Kongresu wysłuchali panelu dyskusyjnego „Historia i kierunki rozwoju ruchu sojuszniczego, nowe trendy w ruchu LGBTQIA”, którego uczestnikami byli Mariusz Kurc – twórca i redaktor naczelny REPLIKI, Dominik Kuc – organizujący Ranking szkół przyjaznych osobom LGBT, Alicja Sienkiewicz – Marsz Równości Lublin oraz moderująca Ida Mickiewicz–Florczak, aktywistka, edukatorka z Fabryki Równości.

Planowany na koniec panel „Czyim sojusznikiem chcemy być?”, w którym mogli brać udział wszyscy uczestnicy, zdominowały tematy związane z problemami komunikacyjnymi w rozrastającym się ruchu rodziców.

Komentarze po Kongresie nasuwają wniosek, że kongres powinien być imprezą cykliczną służącą dalszej integracji aktywnych rodziców.

Obejrzyj fragmenty wideo:

https://www.facebook.com/watch/?v=728700255310770

Akademia Zaangażowanego Rodzica

AZR2021

RUSZA 11 JUŻ EDYCJA AKADEMII ZAANAGAŻOWANEGO RODZICA

Jeśli mieszkasz w okolicy KATOWIC lub WARSZAWY zgłoś się!  

My, Rodzice –  stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBQIA w partnerstwie z Kampanią Przeciw Homofobii i Stowarzyszeniem Tęczówka ogłaszają nabór do Akademii Zaangażowanego Rodzica (AZR) 2022.

Zapraszamy matki, ojców, osoby rodzicielskie do udziału w cyklu 5 weekendowych warsztatów dla rodziców osób LGBTQ. Akademia to miejsce, w którym będziecie mieli okazję:

 • doświadczyć siły płynącej z rozmowy z osobami, które naprawdę rozumieją, ponieważ przeżywają podobne sytuacje,
 • nabyć wiedzy i swobody w mówieniu o złożonych tematach dotyczących orientacji seksualnej
  i tożsamości płciowej,
 • lepiej zrozumieć dziecko i dzięki temu zacieśnić więzi rodzinne,
 • poznać lokalne środowisko działające na rzecz poprawy jakości życia osób LGBT,
 • a jeśli poczujecie zew, będziecie wiedzieli jak się w owe działania włączyć.

Spotkania AZR odbywają się w stałej grupie maksymalnie 18 osób, prowadzone są przez dwie doświadczone osoby trenerskie, z których jedna jest z grupą na stałe a druga zmienia się odpowiednio do proponowanego tematu. Zakres tematyczny obejmuje:

 1. Integracja grupy. Nasze różne a jakże podobne historie
 2. Czym jest transpłciowość­?
 3. Czym jest homo- i biseksualność. Jak działają homofobia i bifobia?
  Stres mniejszościowy. Jak rodzic może zadbać o siebie?
 4. O stereotypach, uprzedzeniach i dyskryminacji
 5. Transpłciowe dziecko w szkole i innych instytucjach
  Zakończenie i ewaluacja cyklu szkoleniowo-rozwojowego

Udział w warsztatach jest bezpłatny, zapewniamy ciepły posiłek oraz napoje w przerwach. Osoby uczestniczące pokrywają koszty dojazdu we własnym zakresie. Ponieważ nie oferujemy możliwości noclegu zapraszamy osoby mieszkające na tyle blisko, że będą w stanie dojechać na miejsce na godz. 10:00.
Godziny zajęć w soboty 10:00 – 18:00, w niedziele 10:00 – 16:00.

W tym roku zapraszamy do KATOWIC i WARSZAWY.
Następne edycje odbędą się w kolejnych miastach.

Terminy zjazdów Warszawa:
9/10 kwietnia,   21/22 maja,   11/12 czerwca,   10/11 września,    8/9 października

Terminy zjazdów Katowice:
28/29 maja,   18/19 czerwca,   02/03 lipca,   24/25 września,   15/16 października

Projekt finansowany ze środków Fundacji Imienia Róży Luksemburg Przedstawicielstwo Polska

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 marca. W przeciągu kolejnych dwóch tygodni zaprosimy Was na półgodzinną, telefoniczną rozmowę rekrutacyjną. Wyniki rekrutacji poznacie do 28 marca.

Zgłoś się tutaj

Pod okiem rodziców cz.1 Orientacja psychoseksualna

Webinarium z dn. 7.12.2020

„POD OKIEM RODZICÓW” to pierwszy, z cyklu czterech webinarów zorganizowanych przez My, Rodzice – stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA . O orientacji psychoseksualnej rozmawiają seksuolożka i rodzice gejów, lesbijek, osób biseksualnych. Wyjaśniamy czym jest orientacja psychoseksualna? jakiej części populacji dotyczy orientacja homo i biseksualna? jaka jest sytuacja prawna? jak można przeciwstawić się wykluczeniu i dyskryminacji? Inicjatywa została wsparta finansowo przez Fundusz dla Odmiany