Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole

Projekt: Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole został zrealizowany w okresie 1 marca 2022 – 19 listopada 2023 przez Fundację Psycho-Edukacja w partnerstwie z Biurem Rzecznik Praw Dziecka Islandii oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, z dotacji nr K2m/0600 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Zachęcamy do ściągnięcia  Poradnika (https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/11/E24b-Przewodnik-dla-otwartej-szkoly-TRANSPLCIOWOSC-interaktywny.pdf)

Prosimy również o wypełnienie ankiety oceny poradnika: https://docs.google.com/forms/d/1k9HU6QfANwAslSstP74MMfxj6OP_EYiTpq1N-uYk9qo/prefill

Polecamy też następujące Publikacje:
Sadowska, D. (red.) (2023). Przewodnik dla otwartej szkoły. Transpłciowość. Poradnik dla kadry pedagogicznej pracującej w szkole i zarządzającej szkołą. Warszawa: Fundacja Psycho-Edukacja
https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/11/E24b-Przewodnik-dla-otwartej-szkoly-TRANSPLCIOWOSC-interaktywny.pdf
 
Ze strony projektu można ściągnąć również inne publikacje, które powstały w jego ramach:

https://www.dzieckotransplciowe.pl/

Bolladóttir, G. (2023). Dziecko transpłciowe w Islandii. Przegląd ustawodawstwa i dobrych praktyk. Warszawa: Fundacja Psycho-Edukacja https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport_Dziecko-transplciowe-w-Islandii_G_Bolladottir.pdf

Stec, M. (2023). Wyspy wsparcia. Dobre praktyki w zakresie wsparcia transpłciowych osób uczących się w polskich szkołach publicznych. Raport końcowy z badania jakościowego. Warszawa: Fundacja Psycho-Edukacja https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport_Wyspy-wsparcia_M_Stec.pdf

Rekomendacje dla organów prowadzących szkoły dotyczące budowania szkoły włączającej dla osób z grup defaworyzowanych społecznie i narażonych na wykluczenie, w tym również transpłciowych i niebinarnych osób uczących się: https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/11/Rekomendacje.pdf

Sadowska, D. i in. (2023). Jak korzystać z poradnika [nagranie webinarium] https://www.youtube.com/watch?v=ZriPjhVpAK0

Akademia Zaangażowanego Rodzica 2023

AZR Warszawa 2023
AZR Wrocław 2023

W kwietniu ruszyła Akademia Zaangażowanego Rodzica 2023. Akademia jest organizowana po raz dwunasty, a po raz drugi – przez Stowarzyszenie My, Rodzice. W tym roku zajęcia odbywają się w dwóch miastach: w Warszawie i we Wrocławiu, choć na zajęcia przyjeżdżają rodzice z różnych miast. We Wrocławiu są również rodzice ze Szczecina i z Krakowa, a w Warszawie – z Lublina, Białegostoku i Gdańska.

Edycję wrocławską współorganizuje Kultura Równości.

Ten intensywny cykl wykładów i warsztatów kształci rodziców i czyni ich silniejszymi, zdolnymi do pełniejszego wsparcia swoich transpłciowych, niebinarnych czy homoseksualnych dzieci, a także do wsparcia innych rodziców i dzieci.

Materiały dla zaawansowanych znajdziesz poniżej

Może zechcesz wziąć udział w zajęciach Akademii za rok?

Akademię od początku wspiera finansowo Fundacja im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce.