Koalicja na rzecz edukacji  przeciw homofobii

Chcielibyśmy zainicjować powstanie swego rodzaju koalicji na rzecz edukacji  przeciw homofobii, złożonej z organizacji i instytucji skupiających środowiska naukowe i działających na rzecz równych praw.  

Poniższy apel otrzymali od nas m.in.:

 • Pan Adam Lipiński
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Pani dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
  Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Prof. Zbigniew Lew Starowicz
  Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
 • Pan Marek Michalak
  Rzecznik Praw Dziecka
 • Pan Adam Bodnar
  Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Pan Sławomir Broniarz
  Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Szanowny Panie,
zwracamy się do Pana jako rodzice osób nieheteronormatywnych.
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zjawiskiem homofobii lawinowo narastającym w naszym kraju, mimo przeciwnych trendów występujących w innych krajach rozwiniętych świata. W krajach tych, pod wpływem edukacji i w imię dobrze rozumianych wartości humanitarnych dochodzi do coraz większego zrozumienia i akceptacji społecznej osób LGBT oraz do zrównania ich praw z prawami większości.
Z tego powodu postanowiliśmy podjąć działania, zmierzające do szerzenia wiedzy z zakresu nieheteronormatywności, żeby dla szeroko pojętego dobra społecznego, a przede wszystkim dla dobra i ochrony naszych dzieci, walczyć z zabobonem i uprzedzeniem leżącym u podstaw homofobii.
Uważamy Państwa, jako środowisko eksperckie i naukowe za naturalnego sojusznika w tych staraniach.
Liczymy, że uda nam się uzyskać Państwa poparcie w naszych rozmowach z MEN, których intencją jest wprowadzenie lekcji edukacyjnych na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej w szkołach. Uważamy, że byłaby to najlepiej zaadresowana i najskuteczniejsza edukacja antydyskryminacyjna.

Planujemy również wystosowanie petycji, która pokazałaby poziom społecznej akceptacji dla takiej edukacji. Państwa wsparcie i patronat nad taką akcją, byłby dla wielu nieprzekonanych lub niezorientowanych w temacie osób wskazówką postępowania, a może nawet przyczyniłby się do zmiany poglądów. Dla nas byłby ogromnym wsparciem.
Chcielibyśmy zainicjować powstanie swego rodzaju koalicji na rzecz edukacji przeciw homofobii, złożonej z organizacji i instytucji skupiających środowiska naukowe i działających na rzecz równych praw.
Przesyłamy do Pana wiadomości naszą dotychczasową korespondencję z Ministerstwem Edukacji Narodowej
Liczymy na państwa przychylność i współpracę.
Prosimy o odpowiedź drogą mailową.