Akademia Zaangażowanego Rodzica 2024 – ruszają zapisy

My, Rodzice w partnerstwie ze @Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie oraz Marsz Równości w Lublinie zapraszają do tegorocznej edycji Akademii Zaangażowanego Rodzica, cyklu warsztatów adresowanych do rodziców i opiekunów lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i niebinarnych. Zgłoś się już dziś! Miejsc jest zawsze mniej niż chętnych.

Czym jest Akademia Zaangażowanego Rodzica❓

Akademia Zaangażowanego Rodzica to cykl weekendowych spotkań edukacyjnych adresowanych do matek, ojców, osób rodzicielskich i pełniących opiekę, podczas których:

🔴doświadczysz siły płynącej z rozmowy z osobami, które naprawdę rozumieją, ponieważ przeżywają podobne sytuacje;

🟠zdobędziesz wiedzę i nabędziesz swobody w mówieniu o złożonych tematach dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej;

🟡lepiej zrozumiesz dziecko i dzięki temu być może zacieśnisz więzi rodzinne;

🟢poznasz lokalne środowisko działające na rzecz poprawy jakości życia osób LGBTQIA, a jeśli poczujesz że chcesz, dowiesz się, jak się w owe działania włączyć.

Kiedy i gdzie odbędą się warsztaty Akademii Zaangażowanego Rodzica❓

Zjazdy Akademii odbędą się w dwóch miastach: Lublinie i Warszawie.

Godziny zajęć: w soboty 10:00 – 18:00, w niedziele 10:00 – 16:00.

Lublin – terminy zjazdów:

🔵9 i 10 marca

🟣20 i 21 kwietnia

🔴18 i 19 maja

🟠15 i 16 czerwca

🟡14 i 15 września

Warszawa – terminy zjazdów:

🟢23 i 24 marca

🔵27 i 28 kwietnia

🟣08 i 09 czerwca

🔴07 i 08 września

🟠12 i 13 października

Jak zgłosić się do Akademii Zaangażowanego Rodzica❓

Krok nr.1: Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego!

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdR0cWMUCf9jyVTeSOIeMKo8qqw3RkWnt7mM19WWZeg3xhpxA%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url%26fbclid%3DIwAR2UCn0ZPfva-m06P8HcNZC11fpeCNE26LKV2k_McnQntxPKxk6Z7mo5Esc&h=AT0JYfwfCh9pNWBUGTVCiwBT57s1_61oJYIuTlwC7Zo1WT07x1l8WlX8i3y1USruO3_TYVIg3y-BI80_qqrT8Yk8nq_z5fhYPY-Kv3Rh0q5yrGuQ8TZWWE1AjuLPXjqjiRou&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3jLyg1WXn6CNs6pEru-QEFnvslyTGwVfh9_ZNV8oVmH4_iEdUOvvrXI3Dl1g0OZnHEiPP8wDqzGriI723IuGCG611tophtZxEDWitbfmNEl-NBR3iq_oneEhMibvU2URhH6y93gKCMR4vFhFRGlPt0EQRIfsh0ZSfV_kY5xlZPQbufQ97cZzli_O1T07oUenC1EMA5bwNF

Krok nr. 2: Porozmawiaj z nami! Wszystkie zgłaszające się osoby zaprosimy na półgodzinną,telefoniczną rozmowę zapoznawczą.

Krok nr. 3: Zgłoszenia do Lublina – informację o wynikach rekrutacji otrzymasz do 25 lutego. Zgłoszenia do Warszawy – informację o wynikach rekrutacji otrzymasz do 8 marca.

Zazwyczaj ilość osób chętnych przekracza niestety ilość miejsc, którymi dysponujemy. Decydując o tym, kogo zapraszamy do udziału w Akademii Zaangażowanego Rodzica kierujemy się dążeniem do różnorodnego składu grupy – pod kątem tożsamości dzieci, miejsca zamieszkania, płci, wieku itp. Ojcowie i osoby z mniejszych miejscowości będą szczególnie mile widziani. Waszych głosów ciągle nam za mało. W razie wątpliwości o przyjęciu do grupy zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Na jakich warunkach uczestniczy się w Akademii Zaangażowanego Rodzica❓

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Miejsce w hotelu zapewnimy kilku osobom, którym brak noclegu mógłby uniemożliwić uczestniczenie w AZR. Zadbamy o napoje i przekąski w przerwach kawowych, nie zapewniamy posiłku w przerwie obiadowej. Koszty dojazdu osoby uczestniczące pokrywają we własnym zakresie.

Program Akademii Zaangażowanego Rodzica:

Spotkania AZR odbywają się w stałej grupie 14-18 osób. Prowadzone są przez dwie doświadczone osoby trenerskie, z których jedna jest z grupą na stałe a druga zmienia się odpowiednio do tematu.

Zakres tematyczny spotkań obejmuje następujące zagadnienia:

1. Integracja grupy. Nasze różne a jakże podobne historie

2. Wiedza o transpłciowości i niebinarności

3. Wiedza o orientacjach psychoseksualnych. Wpływ LGBT-fobii na osoby ze społeczności. Stres mniejszościowy

4. Warsztat antydyskryminacyjny. O stereotypach, uprzedzeniach i dyskryminacji

5. Wypalenie rodzicielskie i aktywistyczne. Jak wzmacniać swoją odporność psychiczną.

Zakończenie i ewaluacja cyklu szkoleniowo-rozwojowego

Program może ulec zmianom, w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez osoby uczestniczące.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Imienia Róży Luksemburg Przedstawicielstwo Polska

Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole

Projekt: Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole został zrealizowany w okresie 1 marca 2022 – 19 listopada 2023 przez Fundację Psycho-Edukacja w partnerstwie z Biurem Rzecznik Praw Dziecka Islandii oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, z dotacji nr K2m/0600 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Zachęcamy do ściągnięcia  Poradnika (https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/11/E24b-Przewodnik-dla-otwartej-szkoly-TRANSPLCIOWOSC-interaktywny.pdf)

Prosimy również o wypełnienie ankiety oceny poradnika: https://docs.google.com/forms/d/1k9HU6QfANwAslSstP74MMfxj6OP_EYiTpq1N-uYk9qo/prefill

Polecamy też następujące Publikacje:
Sadowska, D. (red.) (2023). Przewodnik dla otwartej szkoły. Transpłciowość. Poradnik dla kadry pedagogicznej pracującej w szkole i zarządzającej szkołą. Warszawa: Fundacja Psycho-Edukacja
https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/11/E24b-Przewodnik-dla-otwartej-szkoly-TRANSPLCIOWOSC-interaktywny.pdf
 
Ze strony projektu można ściągnąć również inne publikacje, które powstały w jego ramach:

https://www.dzieckotransplciowe.pl/

Bolladóttir, G. (2023). Dziecko transpłciowe w Islandii. Przegląd ustawodawstwa i dobrych praktyk. Warszawa: Fundacja Psycho-Edukacja https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport_Dziecko-transplciowe-w-Islandii_G_Bolladottir.pdf

Stec, M. (2023). Wyspy wsparcia. Dobre praktyki w zakresie wsparcia transpłciowych osób uczących się w polskich szkołach publicznych. Raport końcowy z badania jakościowego. Warszawa: Fundacja Psycho-Edukacja https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport_Wyspy-wsparcia_M_Stec.pdf

Rekomendacje dla organów prowadzących szkoły dotyczące budowania szkoły włączającej dla osób z grup defaworyzowanych społecznie i narażonych na wykluczenie, w tym również transpłciowych i niebinarnych osób uczących się: https://www.dzieckotransplciowe.pl/wp-content/uploads/2023/11/Rekomendacje.pdf

Sadowska, D. i in. (2023). Jak korzystać z poradnika [nagranie webinarium] https://www.youtube.com/watch?v=ZriPjhVpAK0

Czy bać się HIV/AIDS?

Czy bać się HIV/AIDS? Strach nie jest dobrym doradcą. Zapobiegaj, lecz się.

Taki tytuł został nadany projektowi edukacyjnemu skierowanemu do osób LGBTQIA, ich rodziców i sojuszników, osób zajmujących się edukacją i wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej. Teoretycznie ta wiedza jest szeroko dostępna i zawsze można sprawdzić, gdzie i na co się zbadać. Jednak zakażeniu i chorobie towarzyszy do dziś bardzo duża ilość mitów i tabu. Zamiast zrozumieć jej istotę i poznać nowoczesne sposoby leczenia często stygmatyzujemy osoby zakażone przywołując wyobrażenia sprzed ponad trzydziestu lat.

Prezentujemy cykl sześciu webinarów, które mają służyć przekazywaniu wiedzy i wzmocnieniu pozytywnego wizerunku osób żyjących z HIV/AIDS. Wiedza o nowoczesnych metodach leczenia i ich dostępności zbliża osoby do diagnozy, diagnoza to prawda i możliwość wykluczenia zakażenia lub przyjęcia pozytywnego wyniku. Nikt nie musi zostać  z tym sam.  Dlatego zrobiliśmy ten projekt. Podczas webinarów rozmawiamy o zagrożeniach, objawach, przeciwdziałaniu i zapobieganiu, ale też o pomocy, nadziei i wsparciu. W spotkaniach brali udział specjaliści: lekarz, psycholog, konsultanci ds. HIV/AIDS i osoby żyjące z zakażeniem, które niosą pomoc innym, a z nami podzieliły się swoim osobistym doświadczeniem.

Obejrzyj filmy z webinarów na YT:

Jeśli chcesz poczytać w wolnej chwili – ściągnij broszurę

II KONGRES RODZICÓW OSÓB LGBTQIA+

W dniach 26.-28. maja 2023 r. (piątek – niedziela) miał miejsce II Kongres Rodziców pod tytułem Contra spem spero – wbrew obawom mam nadzieję. Kongres został zorganizowany we współpracy Stowarzyszenia My, Rodzice z Fundacją Równik Praw w konsultacji z TransFuzją. Tym razem rodzice spotkali się we Wrocławiu, w Czasoprzestrzeni – dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie.

Piątkowe popołudnie i wieczór służyły integracji rodziców. Początek niespodziewanie się opóźnił – we Wrocławiu na budowie znaleziono półtonowy pocisk lotniczy z czasów drugiej wojny światowej. Akurat na piątek zaplanowano przetransportowanie go w bezpieczne miejsce, co wymagało ewakuacji mieszkających w pobliżu osób oraz wstrzymanie ruchu, w tym ruchu pociągów. Gdy ruch pociągów wznowiono,  okazało się, ze padła trakcja elektryczna. Uczestnicy Kongresu zatrzymani w stojącym na granicy Wrocławia pociągu zostali dowiezieni przez tych, którzy wcześniej dojechali na miejsce własnymi autami.

Tego dnia wspominaliśmy I Kongres, w szczególności sygnalizowaną przez uczestników potrzebę zorganizowania kolejnego kongresu.

Małżeństwo Państwa Jaconiów podzieliło się własnymi emocjami związanymi z coming outem córki, z własnymi przemyśleniami i decyzją, by zrobić coś więcej.

Po raz pierwszy skorzystaliśmy ze specjalnie opisanego autobusu (My, Rodzice), który zawiózł nas do hotelu.

Oficjalne otwarcie II Kongresu nastąpiło w sobotę. Prezeski Stowarzyszenia My, Rodzice i Równika Praw otworzyły Kongres. Zostały odtworzone nagrania wideo z przesłaniem od Ambasady Królestwa Norwegii i Ambasady Królestwa Danii. Pracownik Fundacji im. Róży Luksemburg odczytał list od Dyrektora tej Fundacji.  Swój list przesłał również Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wiceprezydent Miasta Wrocławia osobiście zabrał głos i nas powitał.

Gospodyni Czasoprzestrzeni opowiedziała nam o historii tego obiektu oraz o tym, jak Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa wraz z Politechniką Wrocławską postanowiły zaadoptować obiekt na centrum kultury i inicjatyw lokalnych.

W pierwszym panelu prowadzonym przez jednego z nas, ale też dziennikarza Piotra Jaconia dziennikarze Brygida Grysiak (TVN24), Tomasz Sekielski (Newsweek), Oktawia Kromer (Gazeta Wyborcza) i Janusz Schwertner (Onet) dyskutowali o tym, jak skutecznie przedstawiać tematy związane ze społecznością LGBTQIA+, aby w efekcie uzyskać pozytywną zmianę społeczną. Dziennikarz i dziennikarka mogą być sojusznikami wartości, są obywatelami, a prawa człowieka nie wymagają stopniowania.

Obejrzyj: https://www.facebook.com/myrodziceosobLGBTQIA/videos/637799387872301

Drugi panel poświęcony był aktywizmowi, jego różnym obliczom i różnym drogom, które do niego prowadzą. W panelu wzięła udział Pani Janka Ochojska (PAH), która opowiedziała o swojej nieoczywistej drodze do aktywizmu, a także dwie nasze mamy – aktywistki. Panel prowadziła Alina Szeptycka.

Obejrzyj: https://www.facebook.com/myrodziceosobLGBTQIA/videos/808934823929086

W trzecim panelu sędzia sądu okręgowego Dorota Stawicka-Moryc i radczyni prawna Dorota Seweryn-Stawarz wspólnie z prowadzącym Piotrem Jaconiem przedstawiały braki prawne utrudniające życie osobom LGBT.

Obejrzyj : https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=121254797637120

Tematem kolejnego panelu były rodziny z wyboru. Profesor Danuta Uryga przeprowadziła rozmowę z prof. Joanną Mizielińską o badaniach i kolejnej książce o rodzinach z wyboru i życiu rodzinnym osób nieheteroseksualnych.

Obejrzyj: https://www.facebook.com/rownikpraw/videos/766592748444045

Uczestnicy Kongresu wzięli udział w czterech równolegle prowadzonych warsztatach:

-Jak zrozumieć niebinarność (Anna „Smarzu” Smarzyńska, Lu Olszewski, Kasia”Kasiek” Gajda)

-In vitro i surogacja ( prof. Marcin Górski/ Dorota Stobiecka)

-Rodzice poddani presji społecznej – jak zarządzać własnym coming outem (Katarzyna Remin)

-Jak zadbać o swój własny dobrostan – warsztat rekreacyjno-ruchowy(Równik Praw).

Ten wypełniony po brzegi dzień zakończył grill i niezwykły występ rodzinnego zespołu aktorskiego boliwijsko-polskiego.

Niedzielne przedpołudnie zajęło przedstawienie Kampanii My, Rodzice dzieci trans  – Zrozumieć transpłciowość.

Obejrzyj: https://www.facebook.com/myrodziceosobLGBTQIA/videos/6919197554761568

Ewelina Negowetti opowiedziała o historii rozrastającego się ruchu rodziców dzieci transpłciowych, w tym o liczącej już ponad 1500 osób zamkniętej grupie na FB.

Na koniec w poprowadzonym przez Dorotę Stobiecką panelu uczestnicy Kongresu byli zdania, że kongres powinien być organizowany co rok, ponieważ na długo ładuje rodzicielskie baterie. Uznali też, że rodzice nie powinni się dzielić na grupy i powinni działać razem jako sojusznicy wszystkich tęczowych dzieci.

Wydarzenie współfinansowały:

 • Gmina Wrocław
 • Ambasada Królestwa Norwegii
 • Ambasada Królestwa Danii
 • Ambasada Królestwa Niderlandów i in.

Kongres został objęty patronatem medialnym przez TVN24 i Replikę.

Akademia Zaangażowanego Rodzica 2023

AZR Warszawa 2023
AZR Wrocław 2023

W kwietniu ruszyła Akademia Zaangażowanego Rodzica 2023. Akademia jest organizowana po raz dwunasty, a po raz drugi – przez Stowarzyszenie My, Rodzice. W tym roku zajęcia odbywają się w dwóch miastach: w Warszawie i we Wrocławiu, choć na zajęcia przyjeżdżają rodzice z różnych miast. We Wrocławiu są również rodzice ze Szczecina i z Krakowa, a w Warszawie – z Lublina, Białegostoku i Gdańska.

Edycję wrocławską współorganizuje Kultura Równości.

Ten intensywny cykl wykładów i warsztatów kształci rodziców i czyni ich silniejszymi, zdolnymi do pełniejszego wsparcia swoich transpłciowych, niebinarnych czy homoseksualnych dzieci, a także do wsparcia innych rodziców i dzieci.

Materiały dla zaawansowanych znajdziesz poniżej

Może zechcesz wziąć udział w zajęciach Akademii za rok?

Akademię od początku wspiera finansowo Fundacja im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce.

Zrozumieć transpłciowość

Ruszyła kampania będąca wynikiem organizacyjnej współpracy Stowarzyszenia My, Rodzice z Równikiem Praw pod życzliwym okiem Transfuzji.

W szkole nie uczymy się, jak złożonym i wieloczynnikowym procesem jest powstawanie płci w okresie prenatalnym, jaka informacja na ten temat przekazywana jest do mózgu, a tym bardziej – kiedy już po porodzie kształtuje się nasza tożsamość płciowa i jak sobie ją uświadamiamy.

Bohaterami kampanii są rodzice dzieci transpłciowych lub szerzej – rodziny z transpłciowością. Po coming oucie transpłciowego dziecka stają przed długą listą trudnych do wykonania zadań. Wobec nieistnienia odpowiednich przepisów prawnych dodatkowo borykają się z wszechobecną transfobią nie tylko społeczną, ale i urzędniczą i systemową.

Kampania ma na celu przedstawić rodziny osób transpłciowych, dostarczyć wiedzę i pomóc zrozumieć transpłciowość przeciwdziałając transfobii.

Do kampanii wszystkie siły – twórcy, producenci i media – włożyły swój wkład pro bono: Agencja Molecular Creative,  Marek Kozakiewicz, Wojciech Smarzowski, 24/7Communication , Flota Filmowa, Storytel, Natemat.pl,   TVN. Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wsparł nasze zasięgi w mediach społecznościowych.

Odwiedź stronę https://zrozumiectransplciowosc.pl/ i poznaj historie rodzin z transpłciowością opowiedziane przez rodziców.

Czułość i aktywizm. Rodzice osób LGBT+

Projekt „Czułość i aktywizm. Rodzice osób LGBT+” jest dziełem Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna we współpracy ze Stowarzyszeniem My, Rodzice. Badaczki z Pracowni Etnograficznej przeprowadziły wywiady z 12 osobami aktywnie działającymi w w Stowarzyszeniu My, Rodzice – matkami i ojcami gejów, lesbijek, osób biseksualnych, osób transpłciowych i niebinarnych.

W efekcie powstała niezwykła niepowtarzalna wystawa. Była ona prezentowana w Warszawie, a przy jej okazji miały miejsce dwa wydarzenia:

Więcej…… https://etnograficzna.pl/projekty/czulosc-i-aktywizm-rodzice-osob-lgbt/?fbclid=IwAR0P72ITA96XcHWFW4xYugPWQLYyBY1SAhdFCA1i54EEnr0f4Zjc1T5TZVI

W drugiej połowie marca wystawę będzie można obejrzeć w Łodzi  w Fabryce Aktywności Miejskiej.

W przyszłości planowana jest również ekspozycja we Wrocławiu.

A może chcesz obejrzeć wystawę również w Twoim mieście?

Zapoznaj się z folderem

Niebinarność

Większość osób nie wie, czym tak naprawdę jest niebinarność.

Termin ten coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej. Jedno jest pewne – nie jest wymysłem naszych czasów.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na ten temat:

https://tranzycja.pl/publikacje/niebinarnosc/

https://queer.pl/tematy/55/niebinarnosc

https://sexed.pl/artykuly/transplciowosc-i-niebinarnosc

https://noizz.pl/lgbt/niebinarnosc-czym-jest-mowi-o-tym-coraz-wiecej-osob-publicznych/cchx597

Pierwszy taki kongres

W dniach 13-15 maja 2022 roku w Łodzi miał miejsce I Kongres Rodziców Osób LGBTQIA
RÓŻNORODNOŚĆ W RODZINIE

W piątek, trzynastego zebrani w łagiewnickim lesie rodzice integrowali się, niektórzy po raz pierwszy widzieli się w realu po przerwie pandemicznej i z trudem rozpoznawali interlokutorów znanych z małych ekranowych podobizn, inni znali się z przeszłości i cieszyli na spotkanie po długiej przerwie. Panował przyjacielsko rodzinny nastrój.

W sobotę Kongres przeniósł się do dużych pomieszczeń EC1.

Po powitaniu wszystkich zebranych Katarzyna Remin uważana za matkę i ojca w jednym ruchu rodzicielskiego w Polsce zainaugurowała dzień wykładem „Sojusznictwo rodziny – doświadczenia tworzenia ruchu” – o jego trudnych początkach i braku wiary w powodzenie przedsięwzięcia. Szczególną rolę w tej historii odgrywa Akademia Zaangażowanego Rodzica – współtworzona przez Katarzynę szkoła, z której wyrosło nasze Stowarzyszenie. W tym roku z pomocą Kasi po raz pierwszy nasze Stowarzyszenie przejmie opiekę organizacyjną nad AZR.

Prof. Danuta Uryga z Akademii Pedagogiki Specjalnej, nasza członkini, wygłosiła wykład „My, Rodzice – studium rodzicielskiego aktywizmu na rzecz praw osób LGBTQIA”  – przedstawiając socjologiczne aspekty ruchu rodziców.

Po wykładach równolegle miały miejsce trzy warsztaty –

-warsztat „Rodzice jako ambasadorzy idei tolerancji” –
jak wpływać na otoczenie, aby przeciwdziałać uprzedzeniom związanym z seksualnością? – prowadziła dr Katarzyna Gajek, Uniwersytet Łódzki, badaczka, edukatorka

-– warsztat „Interpłciowość – wspólny parasol wykluczenia” –prowadziła
Katarzyna Stadnik, współtwórczyni Fundacji Interakcja, edukatorka

– warsztat „Transpłciowość dla niewtajemniczonych” –
prowadziła Ewelina Negowetti, koordynatorka działań na rzecz osób transpłciowych i ich rodzin, edukatorka

W przerwie zebrani rodzice poszli przywitać przechodzący ulicami Łodzi Marsz Równości, w którym czynnie uczestniczyła też część rodziców. Przytulaniu nie było końca.

Po przerwie miał miejsce panel dyskusyjny miedzy ojcami osób LGT i próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego pośród aktywnych rodziców ojców jest mniej? Panel wyzwolił wiele emocji pośród panelistów i słuchaczy, choć nie dał jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie.


Dr Łukasz Mikołajewski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił dwie prace zbiorcze –  „Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+”
i „Pamiętniki Osób LGBTQIA+. Mała antologia” zachęcając do zapoznana się z nimi.

Tę ostatnią pozycję można przeczytać tu:

Rodzice zakończyli dzień kolacją w Pop&Art

W niedzielny poranek uczestnicy Kongresu wysłuchali panelu dyskusyjnego „Historia i kierunki rozwoju ruchu sojuszniczego, nowe trendy w ruchu LGBTQIA”, którego uczestnikami byli Mariusz Kurc – twórca i redaktor naczelny REPLIKI, Dominik Kuc – organizujący Ranking szkół przyjaznych osobom LGBT, Alicja Sienkiewicz – Marsz Równości Lublin oraz moderująca Ida Mickiewicz–Florczak, aktywistka, edukatorka z Fabryki Równości.

Planowany na koniec panel „Czyim sojusznikiem chcemy być?”, w którym mogli brać udział wszyscy uczestnicy, zdominowały tematy związane z problemami komunikacyjnymi w rozrastającym się ruchu rodziców.

Komentarze po Kongresie nasuwają wniosek, że kongres powinien być imprezą cykliczną służącą dalszej integracji aktywnych rodziców.

Obejrzyj fragmenty wideo:

https://www.facebook.com/watch/?v=728700255310770

Akademia Zaangażowanego Rodzica

AZR2021

RUSZA 11 JUŻ EDYCJA AKADEMII ZAANAGAŻOWANEGO RODZICA

Jeśli mieszkasz w okolicy KATOWIC lub WARSZAWY zgłoś się!  

My, Rodzice –  stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBQIA w partnerstwie z Kampanią Przeciw Homofobii i Stowarzyszeniem Tęczówka ogłaszają nabór do Akademii Zaangażowanego Rodzica (AZR) 2022.

Zapraszamy matki, ojców, osoby rodzicielskie do udziału w cyklu 5 weekendowych warsztatów dla rodziców osób LGBTQ. Akademia to miejsce, w którym będziecie mieli okazję:

 • doświadczyć siły płynącej z rozmowy z osobami, które naprawdę rozumieją, ponieważ przeżywają podobne sytuacje,
 • nabyć wiedzy i swobody w mówieniu o złożonych tematach dotyczących orientacji seksualnej
  i tożsamości płciowej,
 • lepiej zrozumieć dziecko i dzięki temu zacieśnić więzi rodzinne,
 • poznać lokalne środowisko działające na rzecz poprawy jakości życia osób LGBT,
 • a jeśli poczujecie zew, będziecie wiedzieli jak się w owe działania włączyć.

Spotkania AZR odbywają się w stałej grupie maksymalnie 18 osób, prowadzone są przez dwie doświadczone osoby trenerskie, z których jedna jest z grupą na stałe a druga zmienia się odpowiednio do proponowanego tematu. Zakres tematyczny obejmuje:

 1. Integracja grupy. Nasze różne a jakże podobne historie
 2. Czym jest transpłciowość­?
 3. Czym jest homo- i biseksualność. Jak działają homofobia i bifobia?
  Stres mniejszościowy. Jak rodzic może zadbać o siebie?
 4. O stereotypach, uprzedzeniach i dyskryminacji
 5. Transpłciowe dziecko w szkole i innych instytucjach
  Zakończenie i ewaluacja cyklu szkoleniowo-rozwojowego

Udział w warsztatach jest bezpłatny, zapewniamy ciepły posiłek oraz napoje w przerwach. Osoby uczestniczące pokrywają koszty dojazdu we własnym zakresie. Ponieważ nie oferujemy możliwości noclegu zapraszamy osoby mieszkające na tyle blisko, że będą w stanie dojechać na miejsce na godz. 10:00.
Godziny zajęć w soboty 10:00 – 18:00, w niedziele 10:00 – 16:00.

W tym roku zapraszamy do KATOWIC i WARSZAWY.
Następne edycje odbędą się w kolejnych miastach.

Terminy zjazdów Warszawa:
9/10 kwietnia,   21/22 maja,   11/12 czerwca,   10/11 września,    8/9 października

Terminy zjazdów Katowice:
28/29 maja,   18/19 czerwca,   02/03 lipca,   24/25 września,   15/16 października

Projekt finansowany ze środków Fundacji Imienia Róży Luksemburg Przedstawicielstwo Polska

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 marca. W przeciągu kolejnych dwóch tygodni zaprosimy Was na półgodzinną, telefoniczną rozmowę rekrutacyjną. Wyniki rekrutacji poznacie do 28 marca.

Zgłoś się tutaj