Stowarzyszenie My, Rodzice tworzy grupa ludzi, która ma za sobą coming outy swoich dzieci i innych członków rodziny, przyjaciół.

To wszystko składa się na całkiem spory zbiór różnych historii, z których płynie jedna, solidarnościowa idea, że rodzina jest najważniejszym środowiskiem dającym siłę i poczucie wartości.


Naszą aktywność na rzecz osób LGBTQIA opieramy na czterech fundamentach:

Prawda

Prawda o orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej naszych bliskich jest podstawą dobrych relacji rodzinnych i społecznych

Rodzina

Rodzina pozostaje naszą podstawową i niepowtarzalną wspólnotą, nikt nie ma prawa podważać wartości mojej rodziny i porównywać jej z innymi, deprecjonując ją

Odpowiedzialność

W imię odpowiedzialności za naszych bliskich musimy podejmować działania, aby ich nie krzywdzono i nie wykluczano ze społeczeństwa

Wiedza

Wiedza o różnorodności seksualnej człowieka pomaga rozmawiać z bliskimi i ich zrozumieć, a także wspierać innych ludzi


Jesteś matką, ojcem?
Wejdź na podstronę Dla Rodziców


Projekt strony został sfinansowany ze środków Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca
https://www.funduszobywatelski.pl/

kochanie, bądź sobą

mama

zawsze możesz na mnie liczyć

tata