O nas

Wizją Stowarzyszenia jest Polska, w której respektowane są prawa każdego człowieka,
a wszyscy obywatele są traktowani równo w ich prawach i obowiązkach, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej.

Działania Stowarzyszenia w szczególności są skierowane do:

 • Osób LGBTQIA
 • Rodziców i rodzin osób LGBTQIA
 • Kadry pedagogicznej
 • Młodzieży
 • Mediów
 • Polityków
 • Osób opiniotwórczych
 • Organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

 1. Wsparcie osób LGBTQIA i ich rodzin.
 2. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat.
 3. Prowadzenie rzecznictwa na rzecz ustanowienia prawa równościowego.
 4. Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób biseksualnych, homoseksualnych oraz trans płciowych.
 5. Działania edukacyjne na rzecz ogółu społeczeństwa, rodziców, kadry pedagogicznej, młodzieży i mediów.
 6. Wpływanie na kształt edukacji szkolnej.
 7. Reagowanie na przejawy nierównego traktowania i dyskryminacji osób LGBTQIA. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA w społeczeństwie.
 8. Budowanie ruchu sojuszniczego.
 9. Współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi osoby wspierające osoby LGBTQIA.