Nasza wizja i cele

Wizją Stowarzyszenia jest Polska, w której respektowane są prawa każdego człowieka,
a wszyscy obywatele są traktowani równo w ich prawach i obowiązkach, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej
i tożsamości płciowej.

Działania Stowarzyszenia, w tym podejmowana przez nie działalność pożytku publicznego, są skierowane do ogółu społeczeństwa, przy czym w swoich działaniach Stowarzyszenie w szczególności uwzględnia sytuację, potrzeby i znaczenie:

 • Osób LGBTQIA
 • Rodziców i rodzin osób LGBTQIA
 • Kadry pedagogicznej
 • Młodzieży
 • Mediów
 • Polityków
 • Osób opiniotwórczych
 • Organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

 1. Wsparcie osób LGBTQIA i ich rodzin.
 2. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat.
 3. Prowadzenie rzecznictwa na rzecz ustanowienia prawa równościowego.
 4. Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób biseksualnych, homoseksualnych oraz transpłciowych.
 5. Działania edukacyjne na rzecz ogółu społeczeństwa, rodziców, kadry pedagogicznej, młodzieży i mediów.
 6. Wpływanie na kształt edukacji szkolnej.
 7. Reagowanie na przejawy nierównego traktowania i dyskryminacji osób LGBTQIA. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA w społeczeństwie.
 8. Budowanie ruchu sojuszniczego.
 9. Współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi osoby wspierające osoby LGBTQIA.

otwórz umysł dla wiedzy

My, Rodzice

otwórz serce dla miłości

My, Rodzice