My, Rodzice na festiwalu Open’er

Festiwal Open’er to nie tylko muzyka. Na terenie festiwalowym jest także namiot z kilkudziesięcioma stoiskami organizacji pozarządowych. Wśród wielu innych NGO jest także i KPH. Z radością stwierdziłem, że najwięcej osób było właśnie tutaj.

W sąsiednim namiocie codziennie odbywają się spotkania z NGO. Magda Świder z KPH i ja rozmawialiśmy o tym, jak rodzice widzą sytuację osób LGBTQIA. Staraliśmy się raczej mówić o tym, co robimy  i co moglibyśmy zrobić. niż o dyskryminacji. Miałem wrażenie, że ogląd sytuacji osób LGBTQIA z punktu widzenia ojca było interesujące dla widzów.  Ciekawe były także indywidualne rozmowy z rodzicami po spotkaniu.

Zaszczytem dla organizacji My, Rodzice było wejście na scenę bezpośrednio po Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Marek Błaszczyk